Vi har været lidt rundt om, hvorfor hunde trækker samt forskellige gå mønstre, nu kan vi tage fat på, hvad det er at ”gå pænt” og hvordan vi kan lære vore hunde det.
I traditionel forstand betyder ”gå pænt”, at hunden ikke skal trække i os, hvilket vil sige, at den ikke skal gå hurtigere end vi går. Lige netop dette med at hunden ikke skal gå stærkere end vi går, er selve essensen i denne træning.
Givet frit valg vil en hund som er hjemmefra sjældent gå skridtgang, den vil trave eller galoppere for at nå hurtigt frem til sit mål og vi skal være opmærksomme på, at hunden har et mål den vil nå, når den trækker i os, så i princippet er det en god strategi fra hundens side at forsøge at få sit menneske med op i tempo. Hunde gør, hvad der betaler sig.

Når en hund først har lært at trække i os, vil den også danne vane for at trække, så den har i begyndelsen et formål med trækkeriet og senere kan det blive en situationsbestemt vane med glemt formål, en vane din hund ikke selv har mulighed for at bryde. Den behøver din hjælp.

Der er mange afprøvede og mere eller mindre gode træningsmetoder. Da jeg i midten af 80’erne startede træning i klub med min hund nr. 2 fik vi at vide: ”Du kan ikke rykke hovedet af hunden”, så vi skulle rykke i kvælerkæden, når vores hunde trak. Før dette havde jeg trænet med min første hund i Redningshundetjenesten, hvor der blev anvendt belønningsbaseret træning, så dette budskab var noget af et chok for mig.

Det var metoden, der blev brugt, andre tilbud fik vi ikke. Heldigvis havde min hvalp inden da lært at gå uden at trække.

Andre kendte metoder er at fodre med lækre godbidder, når hunden går, hvor den skal eller at varsle godbid med klikker, når hunden går i den ønskede position.

Med en meget utålmodig hund kan det fungere godt at give den godbidder på jorden lige bag dens hale. Derved erfarer hunden, at den skal bruge længere tid på at finde og samle godbidden op, hvis den går for langt fremme og da hunde er fænomenale til at få så meget ud af så lille indsats som mulig, kan dette være en glimrende startstrategi.

”Noget for noget” strategien er altid god. Din hund opdager, at for at nyde skal den yde. Denne strategi kræver en smule kontaktvillighed fra hundens side, før du starter.

Fysisk blokering ser jeg virker fantastisk på hunde, som ikke har opdaget pointen med at samarbejde og/eller i andre sammenhæng mangler respekt for den fysiske afstand til din/andres kroppe.

Der også muligheden at stoppe brat op og blive stående på pletten, når hunden trækker og først gå videre, når hunden selv slækker linen og/eller søger øjenkontakt. Vi kan gøre det på mange måder.

Når du skal lære din hund at gå pænt, er det uhyre vigtigt, at du har et billede i dit hoved af, hvordan det skal se ud samt hvilken model du anser for værende bedst for din hund og dig.

Ligeledes er det meget vigtigt, at du forud for træningslektionen har gjort dig klart, at du muligvis skal bruge ½ time eller mere for at give din hund basisforståelse for projektet og derfor kan du ikke presse træningen ind mellem andre tidsbestemte aktiviteter. Ting tager den tid, ting tager.

Lige som din hund skal være koncentreret, skal dit fokus være din hund og intet andet, det er ikke nu, du skal besvare telefonopkald og SMS eller følges med andre. Hvis du forventer, og kræver, at din hund skal fokusere og koncentrere sig under træningen, skal du gøre det samme. Alt andet er spild af tid og energi samt respektløst overfor din hund.

Inden du starter på lektionen, bør din hund være velluftet og have løbet den værste energi af sig. Ellers har du for meget imod dig. Husk at det drejer sig om at sætte din hund op til succes og at du skal kunne afslutte træningen med et smil om læben. Træning skal være rar og givende for begge parter.
Du kan godt sætte delmål op for træningen: ”I dag skal jeg kunne gå x antal skridt”, du må bare være parat til at glemme delmålet fordi din hunds dagsform måske ikke er optimal. Det ideelle er at tage udgangspunkt i din hunds dagsform og lade kriteriet for succes afhænge af formen den dag.

Det er også vigtigt at være opmærksom på ikke at begå den mest almindelige fejl, nemlig først at reagere, når din hund er ude i stram line! Når hunden er i stram line, dér 1 – 1½ m foran dig, har den allerede gået hurtigere end dig nogle sekunder og timingen bliver da skæv ift. at lære hunden ikke at trække.

Et utal af hunde lærer at gå ud i stram line, stoppe op og eventuelt at sætte sig, for så at få mulighed for at gå videre. Da hunden vil fremad, bliver belønningen dette og så er timingen igen forkert, idet hunden nu lærer, at den skal ud i fuld line og stoppe op/sætte sig og derefter gå videre. Det lærer en hund ikke at GÅ pænt af.

Godbidderne du anvender, skal være så tilpas lækre, at din hund ikke vil miste muligheden for at få dem.

Timing er alt siger man og noget er der om det. Din hund vil fokusere på det den gør i det øjeblik, den føler sig belønnet og efter nogle gentagelser forstå, at denne adfærd/position baner vej til en belønning. Derfor skal din timing være præcis! Giv godbidden i nøjagtigt samme position hver gang indtil din hund har fået forståelse for, hvad den skal gøre for udløse en belønning. I begyndelsen skal belønningen falde i samme øjeblik, din hund rammer den ønskede position i forhold til dig.

Vær tavs i starten! Handling siger mere end ord og hvis vi taler, kan vi distrahere hunden fra situationen.
Når din hund har forstået, hvad den skal gøre i situationen, kan du sagtens rose (husk timingen), men belønningsgodbidden er nok i sig selv langt hen ad vejen.

Fodre med godbidder

Dette kan være en længere proces fordi mange hunde er 100% fokuserede på godbidden i hånden, men metoden er især nyttig, hvis din hund trækker og skal fra A til B, altså en transportstrækning, og der ikke er tid til at træne gå pænt netop da. For eksempel hvis du under gå pænt træningen eller andet er kommet så langt væk hjemmefra eller fra din bil, at det vil tage for lang tid at bruge træningsmodellen for at nå tilbage.
Eller hvis din hund bliver træt og ikke længere kan koncentrere sig om træningen, hvilket er ganske almindeligt, til man lærer sin hunds grænse at kende.

I din lukkede hånd på den side du ønsker, din hund skal gå, har du mange små lækre godbidder, som din hund får lov at tage pr. X skridt I går. For at opnå succes skal din hund i starten gå med snuden mod din hånd. Giv godbid imens I bevæger jer fremad. Hvis du stopper op og belønner, gives belønningen ikke for at gå pænt, men for at stå.

Find ud af hvor mange skridt der kan være mellem belønningerne, uden din hund trækker fra dig og læg gradvist et par skridt yderligere på. Dette gøres for hver gang din hund har gået det valgte antal skridt 8 – 10 gange. Fortsætter du belønningerne uden øgning af skridtantallet vil din hund lære, at det er X antal skridt den skal gå mellem godbidderne og ikke længere.

Når din hund kan gå 10 – 15 skridt uden godbid, skal disse være usynlige og komme fra din lomme. Husk stadig at give imens I bevæger jer fremad.

Fysisk blokering

Egentlig er denne metode, i min verden, forbeholdt hunde på kurser, hvor hunden er komplet uvillig til samarbejdet med sit menneske. Er hunden det, er der en årsag og denne skal naturligvis udredes og adresseres, men i situationen kan fysisk blokering dog være genvejen til frivillig tilbudt kontakt eller bare at hunden undlader at trække i netop denne situation og derfra kan man gå videre.

Hvis du stod og så metoden anvendt på en hund, så det således ud: Hunden er i kort line, den trækker fremad og straks træder dens menneske ind foran den med et stort sving med sit højre ben. Personens krop kan røre ved hunden under bevægelsen, hvis hunden ikke trækker sig lidt tilbage. Kroppen skal under gang være ud for hundens højre skulder. Fortsætter hunden med at gå fremad beskriver personen en tæt bue venstre om hunden, således at h*n går i en lille cirkel udenom hunden. Cirklen skal være lige tilpas stor nok til, at hunden også bevæger sig. Bliver cirklen for snæver, står hunden blot på stedet og tænker sit! Den lærer ikke at gå uden at trække ved at stå stille!
Gradvist forstår hunden, at den ikke kommer fremad ved at trække og på et tidspunkt ser den op på sit menneske og lige dér træder personen et stort skridt baglæns og lader hunden komme til sig og leger herefter lidt eller giver godbid.
Efter leg/godbid siger personen ”slut” eller lignende og træningen fortsætter på samme måde som før.
Jeg har endnu ikke set en hund, som ikke efter få gentagelser indser, at det at trække fremefter ikke fungerer efter hensigten og derfra kan en mere almindelig træning starte.

Stop op

Den fremgangsmåde jeg selv er gladest for er at stoppe op og ”være et træ” straks hunden trækker. Metoden tiltaler mig af flere årsager. Dels skal jeg bare være passiv dels lærer hunden af sig selv lektien uden nogen form for socialt pres. Jeg siger absolut intet står bare der helt neutral. Det er op til min hund at finde løsningen på, hvordan den får mig til at gå med sig fremad. Når hunden har fundet løsningen, gør dette så stort et indtryk på den, at lektien sidder meget dybt i den.
Metoden kræver at du er 100% fokuseret på din hund, uden den mærker det. Se ikke direkte på hunden men ud ad øjenkrogen. Vær afslappet. Straks din hund slækker linen, hunden må IKKE sætte sig, tager du yderligere et skridt fremad. Trækker hunden igen, og det gør den, stopper du straks op igen. Ikke efter 5 – 4 – 3 – 2 skridt, men ved første skridt!
Proceduren gentages, til din hund fanger pointen.
Nogle hunde har sværere ved det end andre. Derfor kan man komme ud for at ens hund tilsyneladende ikke fatter noget, men måske endda bliver frustreret i situationen. Da skal situationen opløses, lige som den skal opløses, hvis din hund bliver træt.
Dette kan ske ved at du hurtigt træder baglæns, så hunden kommer til dig og her ophæves træningen ved at du giver mere line og bruger godbidder som ovenover beskrevet til at transportere din hund hjem/tilbage.
Denne metode kan du lære mere om i min artikel ”Yes, her har været en løbsk tæve!”

Dette var kun få af de måder, man kan lære sin hund at gå pænt på og der kan gås langt mere i dybden.

Husk at den fremgangsmåde du vælger at anvende, skal altid passe til din hunds alder, form og temperament. Lektionernes varighed ligeså. Hvis ikke træner du mod din hund og ikke med din hund!